Sustainable Retailer of the Year

Sustainable Retailer of the Year

De Sustainable Retailer of the Year is een jury prijs binnen het concept ‘Retailer of the Year België’. Jaarlijks wordt deze juryprijs georganiseerd waarbij een jury beoordeelt welke duurzame retailer in België het beste presteert.

Tijdens een juryoverleg draagt ieder jurylid een aantal kandidaten aan, die worden beoordeeld op vier criteria:

  1. 1In hoeverre is duurzaamheid opgenomen in de visie en strategie (incl. korte en lange termijndoelen) en welke verantwoording wordt hierover afgelegd (website, jaarverslag, etc.)?
  2. 2In hoeverre wordt er gekozen voor een duurzaam assortiment en/of duurzame keten?
  3. 3In hoeverre krijgt de klant een goed gevoel bij het product? Hoe gaat de klant duurzaam om met je product? Wordt er bewustwording gecreëerd bij de klant?
  4. 4Hoe gaat het bedrijf om met afval, energie- en watergebruik?

De ‘Sustainable Retailer of the Year’ 2020-2021 is dit jaar door IKEA gewonnen. De jury vindt IKEA het sterkste voorbeeld van hoe een gigant de omwenteling maakt naar sustainability, o.a. door nieuwe business modellen op te zetten, transparante verslagen, inspiratie richting de klant en daarnaast een sterk en steeds groener assortiment. IKEA liet hierdoor de twee andere genomineerden, Brüt by Färm en LN Knits, achter zich.