Prijzenreglement

Prijzenreglement ‘Retailer of the Year’ België editie 2024-2025, versie Maart 2024

1: Dit reglement is van toepassing op de verkiezingen ‘Beste Winkelketen van België’, ‘Webshop Awards Belgium’ en ‘Retailer of the Year Belgium’ en de prijzen die we in verband met deze verkiezingen verloten aan consumenten, hierna te noemen ‘de actie’. Het reglement is opgesteld door Q&A Retail (statutaire naam: Q&A Insights BV), gevestigd te Amersfoort (hierna Q&A).

2: Deelname aan de verkiezingen ‘Beste Winkelketen van België’, ‘Webshop Awards Belgium’ en ‘Retailer of the Year Belgium’ en aan de actie, is mogelijk voor personen vanaf 18 jaar. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van alle, bij de totstandkoming van deze actie, betrokken partijen.

3: De actie loopt van 30 mei 2024 12:00 tot en met 15 augustus 2024 12:00. Als de verkiezingsvragenlijst later start dan 30 mei 2024 (bijv. 2 weken later), om welke reden dan ook, dan schuiven de data in dit prijzenreglement ook allemaal net zoveel naar achteren toe (ook 2 weken later).

4: Deelnemers die meespelen vanuit het buitenland (hiermee wordt bedoeld: buiten België), kunnen geen aanspraak maken op de genoemde prijzen indien uitvoering hiervan voor Q&A zeer moeilijk uitvoerbaar/niet mogelijk is.

5: Deelname vindt plaats op de daarvoor door Q&A aangegeven wijze. De deelnemer doet mee aan de verkiezingen ‘Beste Winkelketen van België’, ‘Webshop Awards Belgium’ en ‘Retailer of the Year Belgium’ door op zijn favoriete (web)winkel te stemmen. Als de deelnemer een geldige stem uitbrengt en als hij toestemming heeft gegeven voor deelname aan de actie, loot hij mee voor de prijzen uit het prijzenpakket. Je brengt een geldige stem uit als je de vragenlijst volledig hebt ingevuld, een geldig emailadres hebt ingevuld en als je stem niet wordt afgekeurd door één van de fraude controles (zie artikel 7). De deelnemer maakt hiermee kans op de prijzen uit het prijzenpakket, d.w.z. dat het e-mailadres wordt meegenomen in de verloting van de prijzen.

6: Iedere deelnemer die toestemming heeft gegeven voor deelname aan de actie maakt kans op één van de prijzen uit het prijzenpakket. Alleen beoordelingen die door de fraude-checks heen komen (dit noemen we hierna ‘goedgekeurde beoordelingen’) maken kans op de prijzen. Beoordelingen die zijn afgevallen bij deze checks op e-mailadres, IP-adres en snelheid worden dus niet meegenomen. Vervolgens krijgen alle e-mailadressen van de goedgekeurde beoordelingen een willekeurig getal toegekend. De nummers/e-mailadressen die na sortering bovenaan staan (hoogste getal), winnen de prijzen. Door meer (web)winkels te beoordelen, wordt de kans op het winnen van de prijzen groter. Wordt één (web)winkel beoordeeld, dan doet dit emailadres één keer mee in de prijstrekking, worden er twee (web)winkels beoordeeld, dan doet dit emailadres twee keer mee in de prijstrekking etc. Een deelnemer krijgt maximaal één prijs toegekend. Als een deelnemer meerdere keren getrokken wordt geeft alleen de eerste trekking recht op één van de prijzen uit het prijzenpakket.

7: In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt Q&A zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht op een prijs te laten vervallen zonder opgaaf van reden.

8: Het prijzenpakket van deze actie bestaat uit:

  • 10x Cadeaubon van een retailer naar keuze t.w.v. 150 EUR per stuk*
  • 5x Cadeaubon van een retailer naar keuze t.w.v. 100 EUR per stuk*
  • 5x Cadeaubon van een retailer naar keuze t.w.v. 75 EUR per stuk*

Het totale prijzenpakket heeft een waarde van: €2375,00.

* De winnaar mag een verzoek indienen voor een retailer naar keuze. De cadeaubon moet online besteld kunnen worden bij een Belgische retailer. Q&A behoudt het recht om het verzoek te weigeren indien uitvoering hiervan voor Q&A zeer moeilijk uitvoerbaar/niet mogelijk is.
* De afzonderlijke prijzen blijven onder het bedrag waarover kansspelbelasting betaald dient te worden.

9: Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Q&A het recht de deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

10: Het trekken van de winnaars (en reserve-prijswinnaars) gebeurt in de week van 2 september 2024 door Q&A. Prijswinnaars worden per e-mail geïnformeerd over welke prijs ze hebben gewonnen.

11: Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor contanten. De winnaars ontvangen uiterlijk 31 oktober 2024 persoonlijk bericht.

12: Prijswinnaars hebben vier weken de tijd om te reageren op het ontvangen bericht. Indien niet binnen de gestelde tijd wordt gereageerd, vervalt het recht op de prijs en wordt de eerste reserve-prijswinnaar gemaild.

13: In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Q&A.

14: Q&A is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die voort kan komen uit deze actie. Dit geldt ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door het verspreiden van informatie via internet of technische storingen.

15: Alle intellectuele eigendommen op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan Q&A.

16: Deelname aan de actie betekent instemming met dit prijzenreglement.

17: Deze actie wordt in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen georganiseerd door Q&A. Klachten over deze actie kunnen worden gericht aan Q&A Insights BV, Koningin Wilhelminalaan 21 te Amersfoort secretariaat@qanda.nl (Sandra Jonker).

Q&A Insights BV
Koningin Wilhelminalaan 21
3818 HN Amersfoort
Nederland
0031(0)332454637

18: De totstandkoming van dit reglement is uiterst zorgvuldig gedaan. Voor informatie die desondanks onvolledig of onjuist is opgenomen aanvaardt Q&A geen aansprakelijkheid.