Home
Bekijk video
Doe mee
Contact
Winnaars
Planning
Partners

Privacy Statement

Privacy Statement

De verkiezingen van 'Retailer of the Year Belgium' is een initiatief van Q&A Onderzoek BV. Q&A Onderzoek BV is verantwoordelijk voor de opslag en verwerking van de gegevens die aan de organisatie van de verkiezingen van 'Retailer of the Year Belgium' worden toevertrouwd. Q&A gaat zorgvuldig om met uw gegevens. De door u ingevulde gegevens worden vastgelegd in een bestand van Q&A panel services BV. Hierbij handelt Q&A Onderzoek BV volgens de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Uitgebreid:

1De bewaking van éénieders privacy is voor de verkiezingen van 'Retailer of the Year Belgium' belangrijk. We houden ons in elk geval aan de volgende regel om éénieders privacy te bewaken:

2Q&A Onderzoek BV noch Q&A panel services BV zullen je persoons- en/of contactgegevens* niet verhuren of verkopen aan een derde partij zonder je expliciete toestemming.

*Dit is alle informatie waarmee u duidelijk kunt worden geïdentificeerd als een individu.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over het privacy statement, richt u zich dan eerst via e-mail tot info@bestewinkelketen.be.